Bitirme Projesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bitirme Projesi

-Bitirme projesi dersinin zorunlu olduğu bölümlerde proje, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır.

-Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli şartlar, projenin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım, çizim, tasarım ve benzeri konulara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Bitirme projesi ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda yer alan daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Bitirme projesi yazım sürecinde kaynak olarak fayda sağlayabilecek tez ve proje yazım yönergelerine aşağıdan ulaşılabilir:

Tez Yazım Yönergesi

Proje Yazım Yönergesi