Mezuniyet Koşulları | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesi uyarınca, öğrencilerimiz, müfredatta yer alan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile staj ve uygulamalarını başarı ile tamamlamaları, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması ve asgari 240 AKTS’yi tamamlamaları neticesinde Lisans programından mezun olabilirler.