Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile Program Öğrenme Çıktılarının İlişkilendirilmesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile Program Öğrenme Çıktılarının İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile Program Öğrenme Çıktılarının İlişkilendirilmesi

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi

TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey

_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

PÖÇ1 PÖÇ2 PÖÇ3 PÖÇ4 PÖÇ5 PÖÇ6 PÖÇ7 PÖÇ8 PÖÇ9 PÖÇ10
BİLGİ – Kuramsal 

– Olgusal

TYYÇ1 X
BECERİLER – Bilişsel

– Uygulamalı

TYYÇ1 X X X X X
TYYÇ2 X X X
YETKİNLİKLER – Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği TYYÇ1 X X X X
TYYÇ2 X X
TYYÇ3 X
– Öğrenme Yetkinliği TYYÇ1 X X X
TYYÇ2 X X
– İletişim ve Sosyal Yetkinlik TYYÇ1 X X
TYYÇ2 X X
TYYÇ3 X
TYYÇ4 X
– Alana Özgü Yetkinlik TYYÇ1 X
TYYÇ2 X X
TYYÇ3 X
TYYÇ4 X
TYYÇ5 X