Hakkımızda | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü verdiği eğitim, ürettiği bilimsel çalışmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye ve Ortadoğu’nun önde gelen bölümlerinden biri olma vizyonuna sahiptir. Bölümümüz öğrenciyi merkezine alan bir eğitim anlayışıyla girişimcilik ve liderlik vasıfları yüksek mezunlar yetiştirme amacıyla yüksek akademik standartlarda lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütür.

Bölümümüz, farklı ilgi ve becerileri olan öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek için seçenekler sunan yenilikçi, girişimci, katılımcı ve özgürlükçü bir kültür oluşturur ve yaşatır. Bölüm müfredatında çeşitli alanlarda kariyer planlayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölüm içi, bölüm dışı ve serbest seçimlik derslere daha çok yer veriliyor. Yine farklı kariyer planlarına uygun olarak müfredatta 2. yabancı dil seçeneği sunulur.

Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası bakış açısına sahip olmaları için yurt içinde Ankara ve İstanbul eğitim programları, yurtdışında ise “study abroad” programları geliştirilmiştir. Mezun olmadan iş hayatı ile tanışmalarını sağlamak ve mezun olmadan iş tecrübesi edinmeleri amacıyla öğrencilere son dönemlerinde staj ve KO-OP yapma seçeneği sunulur.

Bölümümüz, öğretim üye ve yardımcılarının akademik gelişimlerini destekleyen, esnek çalışma saatlerinin esas olduğu özgür bir çalışma ortamı sunar. Yerel, ulusal ve uluslararası iş dünyası temsilcileriyle işbirliği yaparak öğrencilerin çalışma hayatını öğrenmesi ve öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını destekleyen bir üniversite ortamı sunar.

AÇIKLAMALAR

Bölüm Misyonu

Uluslararası, kamu ve özel sektördeki çalışma hayatıyla tam entegrasyon sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmeleri takip edebilen, siyasal sistemleri kavrayabilecek, değişime ve etik kurallara duyarlı, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, problemleri tanımlayabilecek ve politikaları analiz edebilecek, mevcut kaynakları en etkili şekilde kullanabilecek, hayat boyu öğrenmeye hevesli, ekip çalışmasına yatkın, girişimci, yenilikçi, kültürlerarası ilişkilere uyumlu bireyler yetiştirmektir.

Program Eğitim Amaçları

PEA1: Temel Kavram ve Kuramları Öğrenme: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hâkimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.

PEA2: Araştırma Yöntemlerini Öğrenme: Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, çözümler üretebilir.

PEA3: Güncel Olma ve Disiplinler arası Çalışabilme: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak    anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilirler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

PEA4: Bağımsız Çalışabilme Sorumluluk Alabilme: Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir. Proje veya takım çalışmaların yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

PEA5: Sosyal İletişim ve Kültürlerarası İlişki Kurma Becerileri  Ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

PEA6: Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerleri Edinme: Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Lisans Programı Öğrenim Çıktıları:

Mezuniyet aşamasına gelen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri;

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, çözümler üretebilir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

Proje veya takım çalışmaların yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

Ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.