Bölüm Başkanının Mesajı | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Ülkemizin dışişleri başta olmak üzere kamu ve özel sektörü ile uluslararası örgütler ve iş piyasalarının çağdaş, yenilikçi ve yaratıcı profesyonel siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanına yönelik ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ) Bölümü,  verdiği eğitim, ürettiği bilimsel çalışmalar ve topluma verdiği hizmetlerle uluslararası ve ulusal çapta üniversitelerin önde gelen bölümlerinden biri olma vizyonuna sahiptir. Bölümümüz faaliyetlerini, uluslararası ve ulusal düzeyde önemli çalışmaları olan ve farklı kaynaklardan gelen güçlü akademik kadrosu ile yüzde yüz İngilizce olan öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı içerisinde, girişimcilik ve liderlik vasıfları yüksek mezunlar verme odaklı olarak sürdürmektedir.

Ayrıca mezunlarımızın uzmanlaşmalarını sağlamak maksadıyla birisi Türkçe, birisi İngilizce olmak üzere iki yüksek lisans ve %30 İngilizce olmak üzere bir de doktora programımız mevcuttur. Lisansüstü programlarımız, lisans öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını ayrıca desteklemektedir. Bu programlarımız uluslararası öğrencilerden de yüksek düzeyde bir talep görmekte olduğundan, aynı zamanda çok kültürlü bir öğrenme ortamı da yaratmaktadır.

Disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden faaliyetler ve seçmeli ortak dersler, öğrencilerimizin yaratıcılık yeteneklerini ve takım oyunculuğu becerilerini beslemek için yürütülen grup çalışmaları ve projeler, siyaset, diplomasi ve iş dünyasının duayenleri tarafından verilen konferanslar, kariyer günü buluşmaları gibi etkinliklerle öğrencilerimizin olaylara çok boyutlu olarak bakabilmeleri desteklenmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBUİ Bölümü; siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularındaki teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilen, stres altında ve değişken koşullarda karar verme becerileri gelişmiş, hem uluslararası ve ulusal kuruluşlarda tercih edilen hem de kendi işini kurarak geliştirebilme potansiyeli taşıyan girişimcilik ruhuna sahip takım oyuncuları ve liderler yetiştirmektedir.

Öğrencilerimiz alan eğitimi kapsamında; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün gerekli dersleri olan Diplomasi Tarihi, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Hukuk, Siyasi Düşünceler Tarihi veya Siyaset Teorisi gibi temel literatürün yanında Bölüm İçi Seçmelileri, Tamamlayıcı Seçmeliler, Dil Seçmelileri ve Üniversite genelinden alınan Sınırsız Seçmeli ders gruplarına sahiptir. Buna göre öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında bu 4 ayrı seçmeli gruptan derslerini alarak amaç ve yönelimlerine göre kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu yolla birlikte hedefimiz: kamu ve özel sektör koşullarının gerekleri, kamu sektörü ve iş dünyasındaki paydaşlarımızdan aldığımız geri besleme ile sürekli yenilenen ders program ve içerikleri ile öğrencilerimizi günümüzün sürekli değişen koşullarına hazırlamak, mezuniyetleri sonrasında da irtibatı sürdürerek eğitime yönelik ihtiyaçları tespit etmek suretiyle, iş dünyasında aranan, güvenilen, sert rekabet koşullarına kolay uyum sağlayabilen takım oyuncuları olarak hazırlamaktır.

Lisans öğreniminin 8. yarıyılında, öğrencilerimizin tüm bilgi birikimlerini uygulamalı olarak görebilecekleri ve iş hayatını yurt içinde veya yurt dışında deneyimleyebilecekleri “Endüstrilerde Uygulamalı Eğitim (CO-OP)” uygulaması da tercihli olarak sunulmaktadır. Amaçları doğrultusunda mezuniyetlerinden itibaren özel sektörde çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz prosedüre uygun olarak mezuniyetlerinden önce sektörde bulunmayı deneyimlemiş olacaklardır.

Bunun yanında akademik kariyer yapmak isteyen veya kurum sınavlarına hazırlanacak olan öğrencilerimiz ise 8. yarıyılda sunulan seçmeli ders havuzundan uygun dersleri seçerek kendilerini hazırlama imkânına sahiptirler. Son dönemde sunulan bu imkânın tercihli niteliği bölümümüzün üstünlüklerinden birisini oluşturmaktadır.

Öğrencilerimize, Bölümümüze katıldıkları ilk seneden itibaren mentör atanmakta, mentörleriyle yapılan görüşmeler sayesinde; bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyimlerini arttırmaları sağlanmaktadır. Her dönem öğrencilerimizden bir kısmına Erasmus+ değişim programı ile yurt dışında eğitim fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca diğer alanlara da ilgili olan öğrencilerimiz, farklı bölümlerde yan dal ve çift ana dal yapma imkânlarına sahiptirler.

Güçlü, dinamik ve deneyimli akademik kadromuz; yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen ders programlarımız, işbirliği ve öğrenci değişim programlarımız ile Türkiye ve Ortadoğu’nun önde gelen bölümlerinden biri olma yolundaki sürekli çabamızda sizleri de aramızda görmeyi ümit ediyoruz.

 

Doç. Dr. Ahmet KESER
Bölüm Başkanı