Bölüm Başkanının Mesajı | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bölüm Başkanının Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü verdiği eğitim, ürettiği bilimsel çalışmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye ve Ortadoğu’nun önde gelen bölümlerinden biri olma vizyonuna sahiptir. Bölümümüz öğrenciyi merkezine alan bir eğitim anlayışıyla girişimcilik ve liderlik vasıfları yüksek mezunlar yetiştirme amacıyla yüksek akademik standartlarda lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütür.

Bölümümüz, farklı ilgi ve becerileri olan öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek için seçenekler sunan yenilikçi, girişimci, katılımcı ve özgürlükçü bir kültür oluşturur ve yaşatır. Bölüm müfredatında çeşitli alanlarda kariyer planlayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölüm içi, bölüm dışı ve serbest seçimlik derslere daha çok yer veriliyor. Yine farklı kariyer planlarına uygun olarak müfredatta 2. yabancı dil seçeneği sunulur.

Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası bakış açısına sahip olmaları için yurt içinde Ankara ve İstanbul eğitim programları, yurtdışında ise “study abroad” programları geliştirilmiştir. Mezun olmadan iş hayatı ile tanışmalarını sağlamak ve mezun olmadan iş tecrübesi edinmeleri amacıyla öğrencilere son dönemlerinde staj ve KO-OP yapma seçeneği sunulur.

Bölümümüz, öğretim üye ve yardımcılarının akademik gelişimlerini destekleyen, esnek çalışma saatlerinin esas olduğu özgür bir çalışma ortamı sunar. Yerel, ulusal ve uluslararası iş dünyası temsilcileriyle işbirliği yaparak öğrencilerin çalışma hayatını öğrenmesi ve öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını destekleyen bir üniversite ortamı sunar.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde buluşmak üzere…

 

Doç.Dr.Şakir Dinçşahin
Bölüm Başkanı