Doktora | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Doktora

Dersler

DERS KODU VE ADI SBU601 Siyaset Bilimi Araştırma Yöntemleri/Zorunlu Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu dersin içeriğini bilimsel araştırma yaklaşımları ve teknikleri, araştırma tür ve aşamaları oluşturmaktadır. Bu çerçevede tez çalışmalarında kullanılan yöntem ve yazım kurallarının (kaynak kullanımı, dipnot, kaynakça yazım kuralları, metin yazma yöntemleri/teknikleri, önerme, hipotez, analiz, sonuç ilişkisi) tanımlanması ve örnekler üzerinden irdeleyen çalışmalar yapılır. Yapılan çalışmaların, öğrencinin tez çalışmasını hazırlanma sürecine yardımcı olacak yöntemleri öğretmeyi ve teknik donanımı sağlamayı hedeflemektedir.

 

 

DERS KODU VE ADI SBU600 Seminer/Zorunlu Ders
KREDİ/AKTS 0/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.

 

DERS KODU VE ADI SBU602 Ortadoğu’da Demokrasi ve Rejim Değişikliği/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Oryantalizm; Ortadoğu Yakın Tarihi; Arap Yarımadası: Suudi Arabistan ve Yemen; Körfez Ülkeleri: Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Sultanlığı; Kuzey Afrika Ülkeleri; Iran; Arap Baharının Geleceği.

 

 

DERS KODU VE ADI SBU603 Siyaset Biliminde Yaklaşımlar/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Siyasette Yaklaşımlar Nelerdir ve Neden Önemlidir?; Modernlerde Özgürlük ve Korku Özgürlüğü; Negatif ve Pozitif Özgürlük; Siyasal Liberalizm ve Adalet; Liberal Kozmopolitanizm; Rousseau’nun Cumhuriyetçiliği; Madison ve Hamilton: Cumhuriyetçilik, Anayasalcılık, Federalizm; Tocqueville: Özgürlük ve Demokrasi; Hannah Arendt: Kamusal Alan; Tartışmacı Demokrasi ve Anayasal Yurttaşlık; Tanınma Politikası ve Çokkültürlülük

 

 

DERS KODU VE ADI SBU605 Enerji Politikaları/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Enerji Kaynakları; Jeopolitik: Tanım ve Kavramlar; Enerji Jeopolitiği; Enerji Güvenliği ve Enerji Politikalarının Belirlenmesi; Kaynakların Laneti (Resource Curse) ve Petrol Zengini Ülkeler (Petrostates); Boru Hattı Politikaları; ABD Vaka Çalışması; Rusya Vaka Çalışması; Avrupa Birliği Vaka Çalışması; Hazar Denizi ve Ortadoğu Bölgesi Vaka Çalışması; Çin Vaka Çalışması; Türkiye Vaka Çalışması

 

 

DERS KODU VE ADI SBU606 Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Çalışmaları
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Çatışma kuramları, uluslararası güvenlik, etnik ve ulusal çatışmaların dinamikleri; anlaşmazlıkların tırmanması, yönetimi ve çözümünün dinamikleri;  Kitle imha silahları;  Güvenlik kavramının evrimi; Eleştirel, Postmodern ve Feminist Teoriler;

 

 

DERS KODU VE ADI SBU608 Kamu Politikaları Analizi/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Kavramsal çerveve içerisinde Kamu Politikası nedir, ne değildir tartışılacaktır. Kamu Politikaları dinamikleri, Kamu Politikaları süreçleri, Kamu Politikaları Analizi.

 

DERS KODU VE ADI SBU609 Göç Çalışmalarında Güncel Konular/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Göç Hareketlerinin Açıklanması; İşçi Göçü 1: Tarihsel Süreç; İşçi Göçü 2: Demografik Değişim ve Kalifiye Göçmene Olan İhtiyaç; Mülteciler; Yasadışı Göç ve Sınır Kontrolü; Göç ve Gelişim; Türkiye’nin Göç Politikası; Entegrasyon Politikası: Farklı Kavramların Karşılaştırılması; Sosyoekonomik Bütünleşme; Vatandaşlık Yasası ve Siyasi Katılım; Bütünleşme ve Kimlik; Bütünleşme ve Güvenlik

 

 

DERS KODU VE ADI SBU611 Ulusal ve Uluslararası Güvenlik/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Çatışma kuramları, uluslararası güvenlik, etnik ve ulusal çatışmaların dinamikleri; anlaşmazlıkların tırmanması, yönetimi ve çözümünün dinamikleri. Kitle imha silahlarının yayılması. Güvenlik kavramının evrimi. Geleneksel ve eleştirel güvenlik çalışmaları arasındaki farklar. Güvenlik çalışmalarındaki hem savaş, strateji, silahların kontrolü, ulusal güvenlik ve caydırıcılık gibi klasik, hem de güvenlikleştirme, insan güvenliği, toplumsal cinsiyet ve kimlik gibi güncel konuların incelenmesi.

 

 

DERS KODU VE ADI SBU613 Türk Siyasal Hayatı/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Atatürk’te Devlet Düşüncesi; Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş ve Demokrasi Sorunları; Türkiye’de Politik Rejimin Evrim ve Yasama Sistemi; Yargı Açısından Kuvvetler Ayrılığı ve Siyasal Kültür; 1960 Sonrası Türk Politik Hayatı: Demokrasi, Neo-Patrimonyalizm ve İstikrar; 1980 Sonrası Politik Kültür; 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketi; Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum

 

DERS KODU VE ADI SBU614 Uluslararası Politika Transferi/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Bu ders, öğrencilere politika transferinin temel kavramlarını, bakış açılarını ve teorilerini ve uluslararası düzeyde Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Bağımsız Düzenleyici Kurumların yayılmasını tanıtmaktadır. Yönetişim mekanizması ve öğrencilerin uluslararası düzeyde Bağımsız Düzenleyici Kurumların yayılımını analiz etmelerini sağlayacak yeni kamu yönetimi yaklaşımlarını tanıtmaktadır

 

DERS KODU VE ADI SBU615 Uluslararası Terörizm/Seçmeli Ders
KREDİ/AKTS 3/10
 

 

 

DERS İÇERİĞİ

Güvenlik hukukuna ilişkin kavramlar ile terörizm ve örgütlü suçlar temel seviyede öğrenilecektir. Daha sonra terörizme karşı kolluk tedbirlerinin uygulanması ve terörizme karşı devletin ülkesi dışında askeri güç kullanması konuları tartışılacaktır