Tanıtım | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tanıtım

·        Akademik nitelikleri yüksek, iş hayatına yönelik bir eğitim veriyoruz. Sürekli gelişime açık, takım içinde uyumlu aynı zamanda özgüvenli ve bağımsız bireyler yetiştiriyoruz. Ko-op programlarıyla derste öğrendiğimiz teorik bilgileri anlaşmalı kurumlarda çalışarak pratiğe dönüştürüyoruz. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü;

·        Kendi değerlerinden kopmayan gelişmeye açık bir anlayışla uluslararası düzeyde rekabet eden,

·        Yereldeki bilgiyi evrensel değerde bilgiye dönüştüren uluslararası nitelikte eğitim, araştırma ve yayın yapan,

·        Geçmişle bağını koparmamış geleceğe yüzünü dönen, çağdaş dünyaya ayak uyduran, evrensel değerlere değer veren anlayışa sahip,

·        Bilgiyi faydaya ve katma değere dönüştürecek şekilde hazırlayıp sunan ve rasyonel bilgi üreten bireyler yetiştiren,

·        Tarihsel geçmişini koruyan, günceli çözebilen ve geleceği tasarlayabilen bir fakülte. Sosyal bilimler alanında dünya ölçeğinde düşünen ve insanlığın sorunlarına çözüm üreten,

·        Çözüm merkezli, bağımsız karar alıp, takım içinde uyumlu çalışabilen yerel değerlerle evrensel ortamlarda hareket edebilen mezunlar yetiştiren,

·        Küresel ölçekte bilime katkıda bulunan ve üretilen bilimi ülkemiz ve bölgemiz ölçeğine uyarlayan,

·        İç ve dış paydaşlarla üretilen projelerle toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunan,

·        Değerlerine bağlı, toplumsal farkındalığı olan, özgüvene sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen özgür bireyler yetiştiren bir bölümdür.