Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yüksek Lisans

Türkçe Tezli Yüksek Lisans: 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, Siyaset Bilimi ve siyaset teorisi, küresel sistemin dönüşümü, Türkiye’nin dış politikası ve Ortadoğu ve komşu havzalar başta olmak üzere bölgesel çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program, Siyaset Bilimi’nin temel tartışma konularından siyaset teorisinin güncel tartışmalarına, küresel politikalardan Ortadoğu başta olmak üzere komşu havzalar ve bölgesel analizlere, dış politika yapım sürecinden yerel sosyo-ekonomik dinamiklere; siyasi hareketlerden çatışma çözümlerine dek değişen bir yelpazede teorik ve alan çalışmalarına yoğunlaşıyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, sosyal bilimlerin farklı dallarındaki bilgi ve metotları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini içinde yoğurup harmanlayabilen; yerel, bölgesel ve küresel bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen; Türkiye’nin ve yakın havzasının bilgisini bilimsel ve ahlaki sorumlulukla üretebilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Program Yeterlilikleri

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını, model ve yaklaşımlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.

2. Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilir. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, Tarih, Sosyoloji gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

5. Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir veya makale yazabilir.

6. Proje veya takım çalışmaların yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir; gerektiğinde inisiyatif alır.

7. Akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

8. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

9. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

10. Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

11. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Genel Başvuru Koşulları:

1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

3. YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya
GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları
zorunludur.

Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, Siyaset Bilimi ve siyaset teorisi, küresel sistemin dönüşümü, Türkiye’nin dış politikası ve Ortadoğu ve komşu havzalar başta olmak üzere bölgesel çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program, Siyaset Bilimi’nin temel tartışma konularından siyaset teorisinin güncel tartışmalarına, küresel politikalardan Ortadoğu başta olmak üzere komşu havzalar ve bölgesel analizlere, dış politika yapım sürecinden yerel sosyo-ekonomik dinamiklere; siyasi hareketlerden çatışma çözümlerine dek değişen bir yelpazede teorik ve alan çalışmalarına yoğunlaşıyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, sosyal bilimlerin farklı dallarındaki bilgi ve metotları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini içinde yoğurup harmanlayabilen; yerel, bölgesel ve küresel bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen; Türkiye’nin ve yakın havzasının bilgisini bilimsel ve ahlaki sorumlulukla üretebilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Program Yeterlilikleri

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını, model ve yaklaşımlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.

2. Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilir. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, Tarih, Sosyoloji gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

5. Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir veya makale yazabilir.

6. Proje veya takım çalışmaların yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir; gerektiğinde inisiyatif alır.

7. Akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

8. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

9. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

10. Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

11. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Genel Başvuru Koşulları:

Lisans Mezunu olmak.