Staj / CO-OP | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Staj / CO-OP

Staj Uygulaması

Zorunlu stajın amacı, öğrencilerin gözlem yapabilmesi, lisans öğrenimleri boyunca aldıkları kuramsal bilgilerin meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği alt alanı belirleyebilmesi, deneyim kazanabilmesi, özetle seçtiği mesleğe daha iyi hazırlanabilmesidir.  Lisans programını bitirebilmek için zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Zorunlu stajlar öğrencilerin yedinci yarıyıla geçtikleri yaz aylarında yapılır.

Staj uygulaması ile ilgili dilekçe ve formlara ulaşmak için tıklayınız.

CO-OP İşleyiş Şemasını görmek için lütfen tıklayınız.

CO-OP Uygulaması

Psikoloji bölümü dışındaki diğer bölüm öğrencilerine eğitim-öğretim faaliyetlerinin 8. döneminde (14 Hafta)  firmalarda fiilen çalışarak iş dünyasına hazırlık amacıyla Endüstride Uygulamalı Eğitim (CO-OP) dersi verilmektedir.  Üniversite- iş dünyası işbirliğine dayalı eğitim modeli olup, teorik hayat ile çalışma hayatının bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. CO-OP eğitimi, tamamı bir tek firmada/kurumda yapılan kesintisiz bir çalışmayı içermektedir. CO-OP eğitimiyle çalışma hayatına hazırlanan öğrenciler, bu sayede mezun olduktan sonra iş yerindeki öğrenme süresini en aza indirirler.

CO-OP’ un öğrenciler açısından faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Sınıfta öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulurlar.

2. Mesleki deneyim, algı ve farkındalıklarını derinleştirirler.

3. Kariyer ve yaşam planlarını oluşturur, mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirirler.

4. Mezuniyet sonrası çalıştıkları kurumda işe devam imkânı bulabilirler.

5. Sürekli ve reel iş iletişimiyle mülakat, müzakere tekniklerini ilerletirler, vizyon edinirler.

6. Özgüvenleri yükselir, kendilerini ifade etme yetkinliklerini geliştirirler.

7. Organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini artırırlar.

8. Öğrenciyken gelir elde etmeye başlarlar ve finansal farkındalıklarını artırırlar.

9. Henüz öğrenciyken, profesyonel kimlik, kartvizit edinirler.

10. Sektörel bağlantılarla iyi bir network oluştururlar.

11. CV’lerine bir yıllık profesyonel iş deneyimi, gerçek tecrübe detayı yazarlar.

12. Diğer mezunlardan farklı olarak; iş hayatlarına hem prestijli bir diploma sahibi, hem de kaliteli bir kurumda profesyonel tecrübe edinmiş olmanın avantajıyla başlarlar.

 

CO-OP Denetleme Kurulu (CO-OP DEK) CO-OP eğitiminin uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek üzere ilgili Dekanlıkça oluşturulan kurul olup, aşağıdaki işleri yapar:

1. Üniversite, işletme/kurum, bölüm ve öğrenci arasında koordinasyonu sağlar.

2. Protokollerde bölümlere, şirkete, alana uygun özelleştirme ve revizyonları oluşturur.

3. Endüstrilerin ihtiyaç ve taleplerine göre akademik program, ders ve içerik önerilerinde bulunur.

4. Öğrencilerin kariyer hedeflerini, yeteneklerine ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturmaları için danışmanlık hizmetleri verir.

5. Kurumlara üniversitenin akademik programları hakkında bilgi verir.

6. Gerektiğinde programı ve özellikle uygulamaları gözden geçirir, aksaklıkları belirler ve Dekanlığa değişiklik önerilerinde bulunur.

7. Gaziantep öncelikli olmak üzere, yurtiçinde/yurtdışında CO-OP Eğitiminin yapılabileceği işletmeleri/kurumları tespit eder, listeler ve bunları sürekli günceller ve Web Sayfasında ilan eder.

CO-OP uygulaması ile ilgili dilekçe ve formlara ulaşmak için tıklayınız.