Lisans | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Lisans

Temel Kavram ve Kuramlar: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki temel metinlere hakimdir. Alanın temel kavramlarını, kuramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri bilir.

Araştırma Yöntemleri: Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlamayabilir, veri analizi yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, çözümler üretebilir.

Güncel Olma: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere dair haberleri ve yorumları etkin olarak anlayıp, yorumlayabilir; tartışmalara katılabilirler.

Disiplinlerarası Çalışma: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilgilerini, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim gibi diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir ve disiplinler arası etkileşimi anladığını gösterebilir.

Bağımsız Çalışabilme: Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

Sorumluluk Alabilme: Proje veya takım çalışmaların yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.

Sosyal İletişim: Ulusal ve uluslararası akademik ve mesleki ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak ve açık ve net bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

Kültürlerarası ilişki kurma hususunda ehil olmak: Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

Sosyal Sorumluluk: Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

Etik: Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.