Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru

Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru

MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonu itibariyla mezun olmalarına tek dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı yapılacaktır. Tek ders sınavıyla ilgili bilgiler ve şartlar aşağıdadır.

 1. Ders planındaki tüm dersleri almış ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde mezun olmasına engel olan bir dersten notuna bakılmaksızın tek sınav hakkı verilir.
 2. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen güz dönemi bütünleme sınavlarından sonra ve yaz okulu sonrasında olmak üzere bir akademik yılda 2 kez yapılır.
 3. Tek ders sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki iş günü içinde, dersin verildiği Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 4. Öğrencinin her dönem açılan tek ders sınavına girme hakkı vardır.
 5. Tek ders sınavında, değerlendirme sadece girilen tek ders sınavı üzerinden yapılır. Harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmadan, tek ders sınavı yapılan derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.
 6. Tek ders sınavı ücreti 500,00.-(Beşyüz)TL’dir.

SON BAŞVURU: 1 Şubat 2019
SINAV TARİHLERİ: 28 Ocak-1 Şubat 2019

Başvuru Formu

 
 

Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru

Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru

MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle mezun olmalarına tek dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı yapılacaktır. Tek ders sınavıyla ilgili bilgiler ve şartlar aşağıdadır.

 1. Ders planındaki tüm dersleri almış ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde mezun olmasına engel olan bir dersten notuna bakılmaksızın tek sınav hakkı verilir.
 2. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen güz dönemi bütünleme sınavlarından sonra veyaz okulu sonrasında olmak üzere bir akademik yılda 2 kez yapılır.
 3. Tek ders sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veyayaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyeniki iş günü içinde, dersin verildiği Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne bir dilekçeile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 4. Öğrencinin her dönem açılan tek ders sınavına girme hakkı vardır.
 5. Tek ders sınavında, değerlendirme sadece girilen tek ders sınavı üzerinden yapılır.Harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmadan, tek ders sınavı yapılan derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.
 6. Tek ders formu ve detaylı bilgi için ilgili fakülte ile görüşülmesi gerekmektedir.
 7. Tek ders sınavı ücreti 500,00.-(Beşyüz)TL’dir.

SON BAŞVURU                      : 24 Ağustos 2018

SINAV TARİHLERİ               :27 -31 Ağustos 2018