CO-OP ve Stajların Kapanma Sürecindeki Seyri Hk. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

CO-OP ve Stajların Kapanma Sürecindeki Seyri Hk.

CO-OP ve Stajların Kapanma Sürecindeki Seyri Hk.

Değerli Öğrenciler,
Tam kapanmadan dolayı değişen staj süreci ve seyri, staj yapılan firmanın faaliyetleri ve öğrencilerin tercihlerine göre düzenlenecektir:
1. Eğer firma tam kapanma sürecinde açık kalacak ve faaliyetlerine devam edecekse firmadan alınan izin belgesi ile staja devam edilebilir ve normal staj süresinde staj tamamlanabilir. Bunun için firmadan alınan izin belgesi kayıtlı olunan bölüme, yani bölümün coop sorumlusuna mail atılmalıdır. Bununla birlikte, firmanın açık kalacağı ve staja devam edileceğini belirten bir dilekçe hazırlanıp ayrıca sorumlu kişiye gönderilmelidir.
2. Eğer firma online çalışmaya geçtiyse ögrenci de stajını online olarak CO-OP ve staj yönetmeliğinde belirtilen süre içinde tamamlayabilir. Bunun için de bölüm CO-OP sorumlusuna firmanın online çalışma biçiminde devam ettiğine dair bir bilgilendirme yazısı gönderilmelidir.
3. Eğer firma tam kapanma sürecinde kapalı olacaksa şu yol izlenecektir: Kalan staj süresi için sonuç raporuyla birlikte bir ödev hazırlanacaktır. Firmanın bu sürede kapalı olduğu ve bundan dolayı ödev hazırlama talebinin olduğu yazılacak bir dilekçede belirtilecek, bu dilekçe firmadan alınan bir yazıyla beraber ilgili kişiye teslim edilecektir.
Daha fazla bilgi için lütfen bölüm CO-OP/Staj sorumlusu Arş. Gör. Hikmet Çağrı Yardımcı ile (hcagri.yardimci@hku.edu.tr mail adresi aracılığıyla) iletişim kurunuz.