Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD) Lisansüstü Konferansı | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD) Lisansüstü Konferansı

Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD) Lisansüstü Konferansı

Siyasi İlimler Türk Derneği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü işbirliği ile düzenlenen XVI. Lisansüstü Öğrenci Konferansı, açılış konuşmaları ile başladı. Genç araştırmacıları bir araya getirerek fikir ve bulgularını paylaştırmayı ve tartışmaya açmayı hedefleyen konferansımız, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca bölümün bünyesinde yer alan Uluslararası İlişkiler Kulübünün de aktif bir şekilde görev aldığı; sunum dili Türkçe olan SİTD Lisanüstü Konferansı, sosyal bilimlerin çeşitli spektrumlarında konuların tartışmaya açılmasını sağlamıştır.

 

Prof.Dr. Ahmet Naki Yücekök, XVI. Lisansüstü Konferansının ikinci bölümünde, “1838 Ticaret Sözleşmesinin Osmanli Sosyoekonomik Yapısına Etkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştiriyor.