Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
POLITICAL SCIENCIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

POLITICAL SCIENCIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
Associate Professor Şakir DİNÇŞAHİN
Associate Professor Emel TOPÇU
Zehra ÖNDER
Ali Serdar ERDURMAZ
Associate Professor Kieran E. UCHEHARA
Associate Professor İdris DEMİR (YARI ZAMANLI)
Bilal ÇIPLAK
Assistant Professor Ahmet KESER
Assistant Professor Murat ASLAN
Assistant Professor Yaman KEPENÇ
Instructor Mehmet ÇETİN
Ömer Ertuğrul MERAL
Büşra ÖZTEKİN
M. İhsan KUYUMCU
Associate Professor Emel TOPÇU

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone :
Room :
E-Mail : emel.topcu@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations : Gazi Egitim Enstitüsü- Matematik Bölümü
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Emel TOPÇU
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2018-05-09 Topcu, E. (2018). Female Leadership in the Framework of Crises Management within the Scope of Aid to the Syrians (An Example from Ankara), Middle East Journal of Refugee Studies, Vol: 3 Number: 1, DOI: 10.12738/mejrs.2018.3.1.0007, P.41-52
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2016-07-07 Topcu, E. Kurtulmuş, S. (2016) “Suriyeli Kadınların Türkiye’ye Göç ile Aile içindeki ve Toplumdaki Konum değişimi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Bildiri Kitabı, ed. Paksoy, M vd, Kilis Aralık Üniversitesi Matbaası, Kilis, P.54-63
2 2016-07-01 Topcu, E. Kurtulmuş, S. (2016) “Suriyeli Kadınların Türkiye’ye Göç ile Aile içindeki ve Toplumdaki Konum değişimi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Bildiri Kitabı, ed. Paksoy, M vd, Kilis Aralık Üniversitesi Matbaası, Kilis, P.54-63
3 2016-07-01 Topcu, E. Kurtulmuş, S. (2016) “Solidarity with Syrian Immigrants with the Power of Islamic Beliefs and Volunteerism”, in Turkish Migration 2016 SelectedPapers, compiled by: Eroglu,.Cohen, D.J. H. Sirkeci, I.Transnatıonal Press London, UK, P.139-145, http://www.tplondon.com/turkmig2016
4 2003 Topcu, E, (2003) “Islamic Organization in Turkey”, in: Daiber, Karl-Fritz/ Jonker, Gerdien (Hrsg.): Lokale Formen religiöserOrganisationalsstrukturelleModernisierung: EinflüsseaufdiereligiöseGemeinschaftsbildungundProzesse der Globalisierung, DokumentationeinesWorkshops am FachbereichEvangelischeTheologie, Philipps-UniversitätMarburg, AlteUniversität, 2.-6. Oktober 2002, Marburg 2003, P. 31-49 (vgl. http://archiv.ub.uni-marburg.de/uni/2003/0001)
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 2003 Topcu, E. (2017). The Changing Situation of Syrian Women in the Family and the Society Through the Solidarity Between Turkish and Syrian Women, in:Faris,W. Kamaruzaman, K.O.Abdullah, F. Muslim Women’s Contributions to Society, Centre for Muslim World Affairs International İslamicUniversity ISBN 978-967-2041-10-8 Malaysia p.295-326

Topcu, E, vd. (ed: RuthildHockenjos, UrsulaRöpper), (2007), “İslam und Geschlechterrollen”, Geschlechterrollen, herausgegebenvon der Werkstatt der Religionen und Weltanschauungen, publiziertbei der Bundeszentrale für politische Bildung, ISBN: Bonn P.114-133

Topcu, E, (2005) “Muslimische Frauen in Deutschland”, in: Palmieri, V. et al: Durch den HorizontSehen, Berlin: WichernPublication, ISBN: 3-88981-182-5, P.129-137

Topcu, E,  (2005) “Muslim Women”, in: Schmidt-Behlau, Beate (Hrgs.): BuildingBridgesforDialogueandUnderstanding, InstitutfürInternationaleZusammenarbeit IZZ/DVV,DeutscherVolkshochschul-Verbande.V , Bonn, ISBN:3-88513-806-9 P:100-105

Topcu, E, vd, (ed, Ruthild Hockenjos, Barbara Weber), (2004), İslam und Erwachsenwerden, Erwachsenwerden: Leitbilder Vorbilder Rituale,heraus gegeben von der Werkstatt der Religionen und Weltanschauungen, publiziertbei der Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn, ISBN:3-89331-567-5, P.105-116

Topcu, E, vd, (ed Ruthild Hockenjos, Barbara Weber), (2003), “İslam und Leben im Fremden Land”, Dialog der Religionen und Weltanschauungen: Herausforderung an die Demokratie, heraus gegeben von der Werkstatt der Religionen und Weltanschauungen, publiziertbei der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, ISBN: 3-89331-510-1, P.97-106
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2003 Topcu, E. (2017), Suriye Ayaklanmasına 15 Temmuz Penceresinden Bakmak, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of TurkishSocial Sciences Research, Ekim, Cilt 2, Sayı 2, Hassan Kalyoncu Üniversitesi. P. 12-26

Topcu, E, (2000) “Kadın Lider Olunca”, Islamiyat, Vol. 3, Nr. 2, Ankara, P. 161-174

Topcu, E, (1999) “Zeka Ögrenme ve Düsünme”, Dini Araştırmalar, Vol. 2, Nr. 5, Ankara, P.365-376
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2018 Topcu, E. (2018). Göç Ülkesi Türkiye: Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye ve Almanya Karşılaştırması, Turkeywhich is Migration Country: Comparison of Turkeyand Germany Migration Policy, TESAM II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ “QUA VADİS TÜRKİYE?” “Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye’nin Gelecekteki Konumu” Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1. Baskı, Ocak, viii + 233 S:63-94
7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1  

Çıplak, B. Topcu, E. (2018), The Most Contested Elections in Turkey, CGTN, https://news.cgtn.com/news/3d3d774d35676a4d78457a6333566d54/share_p.html
 
Topcu, E. (2018), Modayı Elbisenizdeki Düğme Sayısı Belirler, Bilimevi Kadın Dergisi, Temmuz, Sayı 6, İstanbul
 
Topcu, E. (2018), Öğrenilmiş Güzellik, Bilimevi Kadın Dergisi, Nisan, Sayı 5, İstanbul

Topcu, E. (2018), Tarihin Tozları Arasında Bilim Kadını Aramak, Bilimevi Kadın Dergisi, Ocak, Sayı 4, İstanbul

Topcu, E. Kurtulmuş, S. (2017). Türkiye’deki Suriyelilerle Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllülere Yönelik Etüt Çalışması: Gönüllüler Grubu Örnek Olay İncelemesi Ankara Örneği, T.C.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ağustos

Topcu, E. (2017) Eğitimde En yeni Adım: Okulsuz Eğitim,  Nihayet, Sayı: 33, Eylül, s.51-54

Topcu, E. (2017). Parasız, Faizsiz, Alkolsüz Ekolojik Köyler  Nihayet, Sayı: 32, Ağustos, s.35-39

Topcu, E. (2017). Almanya’da Ev Kadını Olmak,  Nihayet, Sayı: 29, Mayıs, s.25-28

Topcu, E. (2017). Hayatı Erken Tanımak Zorunda Kalan Bir Nesil: Suriyeli Çocuklar,  Nihayet, Sayı: 28, Nisan, s.51-54

Topcu, E.  (2017). Suriyeli Çocukların Kaybolan Eğitim Yılları, TDV KAGEM Bülten, Sayı: 06, Nisan-Mayıs-Haziran, s.56-61

Topcu, E. (2017). Nefret de Piramit Gibi Yükselebilir, TDV KAGEM Bülten, Sayı: 05, Ocak- Şubat-Mart, s.58-61

Topcu, E. (2016). Sıradan Kötüler Olmak İstemiyorsak, TDV KAGEM Bülten, Sayı: 03, Temmuz-Ağustos-Eylül, s.44-47

Topcu, E. (2016). Yardım Ediyorum Derken Yardıma Muhtaç Durumda Olmak, TDV KAGEM Bülten, Sayı: 04, Ekim-Kasım-Aralık, s.54-57

Topcu, E, (2015) “Kadın ve Mobing”, Anadolu Gençlik Dergisi, s. 22-24, Sayı 188, Eylül

Topcu, E, vd, (ed), (2008) Implementing Inter cultural Learning Activities, A Methodological Guide, NILE Project, publishedby; DVV International, Bonn
Neusüß, Claudia/ Topcu-Brestrich, Emel, (2005) "Proteste der fliegenden Besen" Multiple Moderne. DieTürkeikannaufeinelangeTradition der Frauenbewegungzurückblicken. Auf dem Weg in die EU spielenfeministischeKämpfeeinewichtige Rolle, in: der Freitag


23-27 Temmuz 2018, „Syrian in Turkey; ChallengesandCohesion“, AEUB Caux Forum, CauxSwitzerland

14-15 Aralık 2017, “Suriyeli Kadın ve Çocukların Durumu”, Göç Sempozyumu, AK Parti, Ankara
 
1-3 Aralık 2016,  “Suriyeli Kadınların Konumlarının Değişimi”, VIII. Ulusal sosyoloji Kongresi, Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, Sosyoloji Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

16-19 Kasım 2016 “TheChallange of SyrianMigrantsto Mono CulturalNationalIdeology of Turkey” 2016 Annual Meeting Middle East StudiesAssociation, Boston, Massachusetts

17 Kasım 2016,  “GefährlicheAnnäherung – Religionund Politik in der Türkei”, Sterbstunde, Religion, SRF TV İsviçrehttp://www.srf.ch/sendungen/sternstunde-religion/gefaehrliche-annaeherung-religion-und-politik-in-der-tuerkei
 
11-13 Kasım 2016,  “Education of SyrıanChildren” 1st International Conference on Migration and Security, ImmigrationInfluxandthe City, Polis Akademisi, Antalya,

26-27 Ekim 2016,   “Suriyelilere Yardım Örneğinde Kadınların Krizlere Yaklaşımı ve Çözüm Metotları” TESAM Sosyal Bilimler Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa,

1-7 Ekim 2016,   “Hermeneutic of Dialogue” Eurepean Project forInterreligous Learning, Wien,

22-24 Eylül 2016,  “TheChangıngSıtuatıon Of SyrıanWomenInTheFamılyAndInTheSocıety Through TheSolıdarıtyBetweenTurkıshAndSyrıanWomen” Müslim WomenSummit, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur,

11-15.07.2016,  “SolidaritywithSyrianImmigrantswiththePower of IslamicBelievesandVolunteerism”, 4th Turkish Migration Conference, Viyana,

03-04.06.2016,  “Avrupa ve Türkiye Arasında Kadın Olmak”, Hazar Derneği, İSTANBUL, Avrupa’da Kadın Olmak, Uluslararası Sempozyumu

28-29.04.2016, “TheChangingStatue Of SyrianWomenInTheFamily Through Migration”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, KİLİS, II. Ortadaoğu Konferansları, Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Uluslarası Sempozyumu

Mart 2016SİYAMDER Gençlik Zirvesi, Denizli, 
 
19-21.02.2016 “Suriye Göçü ve Türkiye'de Yarattığı Sonuçlar", Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, Kültürel İntibak Programı

24.09.14 „TransformationalLeadership“ Ankara Sosyal Bilimler ÜnivesitesiÇarşamba Seminerleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara

23.05.14 „KolaylaştırıcıEğitimLiderliği“, Bilimin IşığındaEğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, Siirt Üniversitesi, Siirt

15.11.2002 Gleiche Probleme? GleicheInterresen?,HumanistischerVerbandDeutschlandsLandesband Berlin e. V. tarafından düzenlenen bu konferansta konuşmacı olarak yer alınmıştır

10.02.03 Sarah-Hagar im Islam: DieFrauendes Abraham, im RahmendesHauptseminars "Einführung in dasAlteTestament", EvangelischeFachhochschule Berlin. Protestan ilahiyat fakültesinde yukarıda belirtilen konuda ders verilmiştir.
 
09.12.03 IslamalsmonotheistischeReligion, im RahmendesHauptseminars "Einführung in dasAlteTestament", EvangelischeFachhochschule Berlin. Protestan ilahiyat fakültesinde yukarıda belirtilen konuda ders verilmiştir.
 
02.04.03 IslamundFrieden, "KulturdesFriedens", Kongress der DeutschenSektion der InternationalenÄrztefürdieVerhütungdesAtomkriegs in sozialerVerantwortung (IPPNW), Berlin’in organizasyonu ile gerçekleşen bu uluslaraarsı konferansta yukarıda belirtilen konuda konuşma yapılmıştır.
 
16.03.04 Erziehung im Islam, KulturamtNeukölln, KulturnetzwerkNeuköllne.V. NeuköllnerKulturverein e. V tarafından düzenlenen "GuteTöchterguteSöhne" zum interkulturellenLeben in Neukölln adlı proje çerçevesinde 14.02-25.04.2004 tarihleri arasında düzenlenen programda konuşmacı olarak yer alınmıştır
 
10.06.04 MuslimischeFrauen in Berlin, PädagogischeFachhochschuleundBildungswerk der EvangelischenKirche in Berlin-Brandenburg. Protestan ilahiyat fakültesinde yukarıda belirtilen konuda ders verilmiştir.
 
23.06.04 DieweltanschaulicheNeutralitätdesVerfassungsstaates: AktuelleKonflikte im VerhältnisvonReligionund Politik, Der Kopftuchstreit II, FreieUniversität Berlin, Otto-Suhr-InstitutfürPolitikwissenschaften tarafından düzenlenen bu konferansta yukarıda belirtilen konuda konuşma yapılmıştır.
 
DiegesellschaftlicheundrechtlicheStellung der Frauen in der Türkei, Liberale FrauenlandesvereinigungNiedersachsen, Hannover, tarafından düzenlenen bu konferansta yukarıda belirtilen konuda konuşmayapılmıştır.
 
2.11.05 IslamischeRitenvon der Geburtbis zum Tod, EvangelischerKirchenkreis Berlin-Spandau, tarafından düzenlenen bu konferansta, yukarıda zikredilen konuda konuşmayapılmış, ikinci bölümde „GeburtundBeschneidung“ konulu atölye çalışmasında moderasyon yapılmıştır.
 
25.11.05 EinSchritzurGleichheit? DieBedeutung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der TürkeifürFrauenakademieMünchen e. V. tarafından düzenlenen bu konferansta „DiegesellschaftlicheWirklichkeitvonFrauen in der Türkei“ konulu konuşma yapılmıştır..
 
03.05.06 Frauenrechte im Islam, KatholischeStudierendengemeinde Edith Stein, Berlin tarafından düzenlenen bir aylık program konferans programlarından biri olan bu bölümde konuşmacı olarak yer alınmıştır.
 
04.10.06  “Muslims in AdultEducation: An ExamplefromInterreligiousDialogueProjects in Germany,” Conference on Adult Learning, Competenceand Active Citizenship, ErziehungsministeriumFinnland, Hanasari
 
„EinKissenfürmichallein...“: Frauenbewegung in der Türkei, 
FrauenstudienMünchene.V. tarafından düzenlenen sonbahar 2006-yaz 2007 arası konferans programlarından biri olan bu bölümde konuşmacı olarak yer alınmıştır.
 
12.12.06 WiedieMuslimeihreTextelesen, im RahmendesHauptseminars "Einführung in dasAlteTestament", EvangelischeFachhochschule Berlin. Protestan ilahiyat fakültesinde yukarıda belirtilen konuda ders verilmiştir.
 
21.02.07 Seelsorge im Islam, FachkonventfürSeelsorge im Krankenhaus, EvangelischeKirche in Berlin-Brandenburg, tarafından bu konferansta yukarıda adı geçen konuda konuşmayapılmıştır.
 
27.02.07 BegleitungsterbenderMenschen in der islamischenTradition,  EvangelischeKirche in Berlin- Brandenburg-SchlesischeOberlausitz,  tarafından Vivantes Klinikum Berin-Spandau, çalışanları için bir eğitim programı olarak düzenlenen bu seminerde yukarıda belirtilen konuda konuşma yapılmıştır. 

13.06.2016, Suriyeli İşçi, İşveren Ve Girişimcilerin İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Genel DeğerlendirmeILO Türkiye Ofisi ve Suriye Dostluk Derneği işbirliğinde Holiday Inn Çukurambar Hotel, Oturum:Suriyeli Çalışanların İşgücü Piyasasında Karşılaştıkları Sorunlar

23-24.04.2016            Göçler ve Ortak Geleceğimiz, Kızılcahamam, AnkaraAkadder sempozyum, III Oturum; Gelenekten Geleceğe Birlikte Yaşam, Moderasyon

18-20.03.2016 Küresel Çapta savaşın gençler Üzerine Ekisi, Denizli, SİYAMDER sempozyumÇalıştay I, “Sen Olsan Ne Ya,pardın” Moderasyon

25-26.02.2016            SyrianRefugees: ProspectsandChallenges, Social Integration andCohesion, Moderasyon, SESRIC, ANKARA

18.09.2003 ReligiösenPluralismusleben, HeinrichBöllStiftung, Berlin tarafından düzenlenen bu bir günlük atölye çalışmasındaAliyehYegane ile birlikte moderasyonyapılmıştır.

24-25.05.2003Religiösen Pluralismusleben II, HeinrichBöllStiftungtarafından düzenlenen bu iki günlük atölye çalışmasında iki gün boyunca AliyehYegane ile birlikte moderasyonyapılmıştır.

 

29-30.10-2004 SchönerWirtschaften-Europageschlechtergerechtgestalten-Better Business- Creating a Gender-Equal Europe, FAM, (FrauenakademiMünschene.V.) EU, HeinrichBöllStiftung, Fredrich Ebert Stiftung ve diğer organizasyonların kooperasyonları ile düzenlenen bu konferansta „Ostund

11.06.2005 
West und Süddazu: Gleichstellungauf die politische Agenda setzen“ adlı atölye çalışmasında moderasyon yapılmıştır.

Berlin 05, Festival fürjunge Politik, Bundesministerium ,fürFamilie, Senioren, FrauenundJugend, BundeszentralefürpolitischeBildung, DeutcherBundesjugendring’inkooperasyonu ile düzenlenen 10-12.06.2005 tarihlerinde düzenlenen bu konferansın bir bölümünde „DiversitaetundIdentitaet“ adlı atölye çalışmasında moderasyon yapılmıştır.


26.11.2006 UndWarumGlaubstdu? Zum UmgangmtWeltreligionen in KitaundSchule, in der SozialpaedagogischenFortbildungstaetteJagdschlossGlieicke, MaedchenundJungen, adlı atölye çalışması Aliyeh Yegane ile birlikte modere edilmiştir.

14-16.11.2008 IslamFrauenEuropa, Leibniz Üniversitesi, tarafından düzenlenen bu uluslarası konferansta, „DieweiblichenLesarten der Koran unddie Rolle der Frau im Islam“ adlı atölye çalışmasında moderasyon yapılmıştır.
29.02.2002 Islamismusheute, Friedrich Ebert Stiftung (Vakfı) düzenlenen bu tartışma programına tartışmacı konuşmacı olarak katılınmıştır.
 

19.12.02 „IslamischesLeben in Deutschland. BrauchenwireineIslamischeCharta?“, EvangelischeAkademie Berlin tarafından düzenlenen bu konferansta "EuropaunddieislamischeWelt: Kulturkreiseauf der SuchenachgegenseitigemVerständnis", Bölümünde tartışmacı konuşmacı olarak yer alınmıştır.
 
28.06.2003 RassismusundReligionDiskriminierungvonMuslimen, HeinrichBöllStiftung (Vakfı) tarafından düzenlenen bu podyum tartışma programına tartışmacıkonuşmacı olarak katıllınmıştır.
 
12-14.09.2003 Grenzgaengerinnen? JüngereFrauenzwischenKulturenundTraditionen, Evangelische Akademi Loccumtarafından düzenlenen bu konferansta: „KulturelleOffenheitwahrnehmen-ChancefüralleodereinPrivilegfürBildungsaufsteigerinnen?“ konulu podyuma tartışmacı  konuşmacı olarak katılınmıştır.
 
14.11.2003 WievieleverschiedeneReligionenvertraegtunsereGesellschaft? Haus der DemokratieundMenschenrechte, tarafından düzenlenen bu tartışma programına tartışmacı konuşmacı olarak katılınmıştır.
 
19.02.2004 Fremdheitserfahrungen-MuslimischeFrauen in Berlin erzaehlen,  Bildungswerk der EvangelischenKirche in Berlin-Brandenburg, tarafından düzenlenen bu tartışma programına konuşmacı olarak katıınmıştır.
 
22.05.04 Jugendgesundheitstag Berlin, Mariendorf Belediyesi tarafından programda „WertraegtdieverantwortungfürdieEhre der muslimischenMaedschen“ adlı podyum tartışmasına tartışmacı konuşmacı olarak katılınmıştır.
 
02.06.2004 KongressReligion- Politik- GenderSarah-Hagar (Projekt der überparteilichenFraueninitiative Berlin-Stadt der Frauen) projesi çerçevesinde 21-23.05.2004 tarihleri arasında düzenlenen bu konferansta „GesellschaftStaatReligion“ adlı bölümde tartışmacı konuşmacı olarak yer alınmıştır.
 
13.11.2007 „DasKopftuchalssolches...“ Nichtübereinander, sondern mit einanderreden, einBausteindesnotwendigenDialogs, HumanistischerVerbandDeutschlands, tarafından düzenlenen bu bu podyum tartışmasındatartışmacı olarak yer alınmıştır.
 
ZweiFrauenwelten in Deutschland?,DieGeschlechterdemokratie in der muslimischenCommunity, Muslimische Akademi in Deutschland ve HeinrichBöllStiftung (Vakıf) tarafından düzenlenen bu konferansta, „PerspektivenmuslimischenFrauen in Deutschland“ bölümünde tartışmacı konuşmacı olarak yer alınmıştır.

8. Projects
NoPublish TimeContent
1   17- "Cross-borders intercultural and societal entrepreneurs", AB Çerçeve Programı Projesi, 2016-1-UK01-KA204-024623, Türkiye koordinatörü, ocak 2016 devam ediyor
 
16-"Türkiye'deki Suriyelilerle Çalışan STK ve Gönüllülere Yönelik Etüt Çalışması", Aile Bakanlığı, Yürütücü/ Araştırmacı, Haziran 2016-Kasım 2016

15-"Avrupa'da Kadın Olmak, Fırsatlar, Riskler, Kazanımlar", Hazar Derneği, İstanbul, Danışman/Araştırmacı, Ocak 2016-Temmuz 2016
 
14-European Project for Interreligious Learning, Berlin, Zurich, Vien, Sarayevo, Beirut, 2013 hala devam ediyor Yukarıda belirtilen beş şehir arasında gerçekleşen gezici üniversite projesinde her ülkede 7-9 gün arası kalınarak, her ülkenin kendine ait konusu çerçevesinde düzenlenenonferanslara katılım, STK larını ziyaret, yerel katılımcılarla yapılan atölye çalışmalarınımodere etmek özellikle katılımcı Alman öğrencilere ve genelde de bütün katılımcı öğrencilere akademik danışmanlık yapmak şeklinde çerçevelenen görevde, yönetim kurulu üyesi, konuşmacı, moderatör, akademik danışmanlık, modüller için program hazırlama çalışmaları yapılmaktadır.
 
13-Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları, AB Projesi, Talim Terbiye Kurulu, 19.12.2012-24.10.2014, Okullarda demokratik eğitim ve demokratik anlayışıgeliştirme ve desteklemek amaçlı çalışan proje, 6 çalışma grubundan oluşmakta ve bunlardan Demokratik Okul Kültürü grubunda okullarda, katılımı destekleyici, uzlaşma kültürünü geliştirici, saygıyı öncelleyen, sorumluluk ve inisiyatif alan bireylerin yetişmesi için uygulamalar geliştirmekte ve demokratik okul kültürü konusunda bir kitap yazılmaktadır. Bu projede Demokratik Okul Kültürü grubunda uzman olarak görev yapılmaktadır.

12- ReligionandGender in Migration, CEJI, Brussel, Başkent Kadın Platformu, Ankara, organizasyonlarının işbirliği ile ALF (AnnaLindth Foundation)’den sağlanan kaynakla gerçekleştirilen proje 01.02.2011-30.07.2011 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Belçika’dan 10 Türk kökenli kadın, Ankara’dan katılan 5 ve Köyceğiz’den 5 kadının katılımı ile gerçekleşen bu projenin konsept gelişimi,organizasyonu ve 6-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 5 günlük eğitim atölye çalışmasınıneğitimciliği görevleri yapılmıştır.

11- Partizipation von Muslimen, Project-Nr: 53305316, Research Project Humboldt-Universitätzu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin 2006-2009, Harvard Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesinin kooperasyonu ile gerçekleşenaraştırma projesinde, Müslümanların, özellikle 11-Eylüll 2011 olayından sonra Avrupa Toplumları’na uyumu ile ilgili araştırmanın Almanya ayağındaHumboldt Üniversitesi görevlendirmesi ile araştırmacı olarak görev alınmıştır. Çalışma yakında yayınlanacaktır.

10- Fit für Gender Mainstreaming- GeschlechtersensibelGrenzenzwischenOstund West überwinden, Polen, Tschecien, Österreich, Deutschland, HeinrichBöllStiftung, EU Projekt, 2006-2008, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya arasında gerçekleşen, Almanya ayağıHeinrichBöll Vakfı tarafından yürütülen bu AB projesinin Berlin ayağında 13 Aralık 2007 de
düzenlenen “ReligionandGender” (Din ve Cinsiyet) adlı uluslar arası konferansın Mayıs-Aralık 2007 zaman dilimindeki organizasyonu görevi yapılmıştır.

9- European Project forInterreligious Learning, Berlin, Zurich, Vien, Sarayevo, Beirut, 2005-2008, Yukarıda belirtilen beş şehir arasında gerçekleşen gezici üniversite projesinde her ülkede 7-9 gün arası kalınarak, her ülkenin kendine ait konusu çerçevesinde düzenlenenonferanslara katılım, STK larını ziyaret, yerel katılımcılarla yapılan atölye çalışmalarınımodere etmek özellikle katılımcı Alman öğrencilere ve genelde de bütün katılımcı öğrencilere akademik danışmanlık yapmak şeklinde çerçevelenen görevde, konuşmacı, moderatör, akademik danışmanlık, modüller için program hazırlama çalışmalarıyapılmıştır.

8-NILE Network of Intercultural Learning in Europe, EU Project Between 27 Countries 2005-2008, 27 ülke arasında gerçekleşen projede periyodik aralıklarla üye ülkelerden bazılarında konferanslar düzenlenmiş ve dört çalışma grubuna ayrılınmıştır. Bu çalışma gruplarından; ImplementingIntercultural Learning Activities, A Methodological Guide, (Kültürlerarası öğrenmeÇalışmaları için Metodolojik Rehber geliştirme) grubunda yazar ve araştırmacı olarak görev yapılmış buna paralel olarak katılımcı Türk organizasyon (Başkent Kadın Platformu) adına koordinatörlük rolü üstlenilmiştir.
 
7- Fitte Eltern- ErfolgreicheSchulkinder, Diakonie, Berlin, 05.09.2005-06.02.2006, Diakonie tarafından özellikle Türk ve diğer göçmen ailelere yönelik olarak geliştirilen bu Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilli eğitim projesinde seminer eğitimcisi olarak görev yapılmıştır.

6- Ressourcen Religiöser Organisationen in Nordneuköln zur praevention von Jugend gewalt und Jugend kriminalitaet, Togethere V. undJugendamt, Berlin, Ekim 2005-Şubat 2006, Berlin Eyalet gençlik departmanı için STK TogethereV üzerinden yapılan gençlik siddetini önlemede dini kurumların rolü adlı araştırmaçalışmasındaaraştırmacıolrak yer alınmıştır.

5- Toleranceandunderstanding of ourmuslimNeighbour, DVV, Bonn, Berlin, Metz 2004-2005, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Hollanda, ve İngiltere arasında karşılıklı ziyaretler, atölye çalışmaları ve konferanslar şeklinde düzenlenen projede, katılımcı, atölye çalışmasımoderatörü, sonuç yayınında bölüm yazarı olarak yer alınmıştır.

4- Werkstatt der Religionen, Werkstatt der Kulturen, Berlin 2002-2008, Her yıl ayrı bir konu etrafında dünyadaki çeşitli din ve kültürlere mensup kişilerlegerçekleşen, bir yıl süren ve her ay bir kere olmak üzere düzenli olarak devam eden toplantılarda tartışmacı, yıl sonunda yapılan büyük konferansta konuşmacı, organizatör, ve daha sonra gelen kitap yayınında islamla ilgili bölümün dizayn edicisi, metinlerin belirleyicisi ve metin oluşturucusu görevleri ile tartışmacı, moderatör, konuşmacı ve kitap yayınında görevli pozisyonları üstlenilmiştir.

3- EPIL European Project for Interreligious Learning, Berlin, Zurich, Barcelona, Sarayevo, Beirut, 2002-2004, Yukarıda belirtilen beş eşhir arasında gerçekleşen gezici üniversite projesinde her ülkede 7-9 gün arası kalınarak, her ülkenin kendine ait konusu çerçevesinde düzenlenen konferanslara katılım, STK larını ziyaret, yerel katılımcılarla yapılan atölye çalışmalarınımodere etmek şeklindeşekillenenkatılımcı öğrenci, konuşmacı, konferans organizatörü, moderatör görevleri üstlenilmiştir.

2- Integration of Muslims to German Society, Action Courage, Berlin 2002-2003, Müslümanların Alman sistem ve toplumuna daha iyi uyumlarını sağlayabilmek için, müslümanların dernekleri, cami mensupları ve Alman gençlik merkezleri, okul öncesi kurumları çalışanlarını, okul yöneticilerini bir araya getiren konferanslar düzenlemek, atölye çalışmaları düzenlemek, eğitim vermek şeklinde görevlerden oluşanproje çalışanı görevi yürütülmüştür.

1- Eltere Schwester-Eltere Bruder, Türkische Minderheit, Berlin 2001-2002, Berlinde ilk öğretim seviyesini 4. Sınıfından 6. Sınıfına kadar olan 40 öğrencinin üniversite öğrencisi 8 Türkiye kökenli öğrenci tarafından abla- abi pozisyonu ile, okuldaki başarılarını artırmaya, Alman sistemini daha iyi anlamaya yönelik eğitim, sosyal ve demokratik vatandaşlık yönü ağır basan projenin pedagojik programını hazırlamak, her hafta yapılan çocuk abla-abi programlarını düzenlemek, abla ve abilerin verdikleri haftalık raporları değerlendirmekşeklinde olan proje koordinatörlüğü görevi yürütülmüştür
10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1 2018 EPIL Gezici Üniversite Derneği, İsviçre, Yönetim Kurulu Üyeliği