HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Murat ASLAN

Murat ASLAN

Yrd. Doç. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Harp Akademisi - Yönetim
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
Telefonu :
Odası :
E-Posta : murat.aslan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1991 yılında Kara Harp Okulu’nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Konuları

Güvenlik çalışmaları
İstihbarat
Uluslararası propoganda
Karar alma süreci
NATO
Orta Doğu
Afganistan
Bosna - Hersek 

Akademik Özgeçmiş