HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ahmet KESER

Ahmet KESER

Dr. Öğ. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Kara Harp Okulu
Yüksek Lisans : Yeditepe Üniversitesi
Doktora : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Telefonu :
Odası :
E-Posta : ahmet.keser@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   SSCI-AHCI Dergiler:
-     Keser, Ahmet, 2012, “Politika Transferi ve Türk Kamu Yönetiminde Etik”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 4, s.:25-50.
 
-     Keser, Ahmet, 2012, “Policy Transfer and Ethics in Turkish Public Administration”, TODAİE’s Review of Public Administration, Cilt 6, Sayı 4, s.:35-68.
 
-     Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2015), “Etik Sorun Ölçeği Geliştirme Çalışması: Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Nobel Medicus,, Cilt:11, Sayı:1, s.:55-63.
 
Uluslararası Bir İndekste Taranan (SSCI, SCI, AHCI hariç)  Hakemli Dergiler:

- Keser, A., (2016). “Labor Pains of the Final Gains: Glocal Integrated Governance at All Levels of Multi-Polar Games / Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Küreyerel Bütünleşik Yönetişim”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 13082140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY
 
-     Gazibey, Yavuz; Keser, Ahmet ve Gökmen Yunus, (2014), “Türkiye’de İllerin Sürdürülebilirlik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi”, AÜSBF Dergisi, Cilt:69, No:3, s:511–541.
 
-     Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2014), “From Soranus of Ephesus to Virginia Apgar: An Overview to The Characteristics of Newborn Through Policy Transfer Approach”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics, Cilt:22, Sayı:3, s.: 89-97.
 
-     Kurt, Engin; Keser, Ahmet, (2014), “Tıp Etiğine İlişkin Sorunlarda Eğitim, Kültür, Etik Etkileşimi Bir Kamu Hastanesi Tıp Fakültesi Örneği”, Turkish Studies, Cilt:9, Sayı:11, s.395–406.
 
-     Keser, Ahmet; Gökmen, Yunus ve Türen, Ufuk, (2015), “The Impacts of National Culture on Fatal Occupational Injuries”, Turkish Studies, Vol.10/6, s.:567-588.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1   -     Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Ataç, Adnan, (2013), “The Contribution of German Lecturers to Turkish University Reform and Medical Education, During the University Reform of 1933”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:2661-2670.
 
-     Ataç, Adnan; Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2013), “From mekteb-i tıbbiye-i adliye-i şahane to present day, an overview to pharmaceutics education”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:1259-1264. 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   -     Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2012), “Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s.:17-42.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1   -     Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (10-13 Haziran 2015), “Tarihsel Süreçte Biyolojik Savaş Ajanlarının Kullanımı”, IX.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Bildiriler Kitabı, İnönü ve Çukurova Üniversiteleri, Malatya.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2016-02-10 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
2   -       TSK’de Orta ve Üst Düzey Yöneticilik, 1991–2009
-       Endüstri AD Başkanı, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Sistem Mühendisliği Bölümü, 2009–2011
-       Üretim Yönetimi ve Pazarlama AD Başkanı, Kara Harp Okulu Dekanlığı, İşletme Bölümü, 2011–2013
HAD Şube Müdürü, Gnkur.Bşk.lığı (İHA projeleri, uçuş ve planlarından sorumlu şube), 2013-2014 
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı 2016

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1   -     AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Hizmet Şeref Ödülü.
 
-     KFOR (Kosovo Force) Priştine-Kosova, Hizmet Madalyası.
 
-     UN Training Center- Hammelburg- Almanya, Misafir Öğretim Elemanı (Guest Instructor) Appreciation Letter.
 
Eğitim ve Öğretim Başarı Ödülü, Org.Yaşar BÜYÜKANIT.