HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ali Serdar ERDURMAZ

Ali Serdar ERDURMAZ

Doç. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Kara Harp Okulu-Strateji,Uluslararası İlişkiler,Yönetim Bilimleri
Yüksek Lisans : Universite Libre de Brussels-Uluslararası İlişkiler
Doktora : Gazi Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler
Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası : FEAS 216
E-Posta : serdar.erdurmaz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2010
Within The Context of the Current NATO-Warsaw Pact Relations, Turkey’s Role in the Middle East. Prof DR. M. Delcoigne.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2011
Orta Doğu’daki Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü ve Türkiye.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2012
“ Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of Turkey’s “Zero Problem” Foreign Policy”, Journal of  Game Theory (Vol.1, No.5, p. 48-58, December 2012), Doi: 10.5923/j.jgt.20120105,05.
2 2010
"Turkey’s Nuclear Energy Program: End of Energy Dependence on Russia and Iran?", Rusça, Center for Energy Security Studies Journal (CENESS) , No. 2 (3), P. 32-27,
3 2009
“Prospects for Nuclear Power in the Middle East after Fukushima and the Arab Spring. Challenges and Opportunities for Russia”, Center for Energy and Security Studies Journal (CENESS).

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2003
“Iraq Crisis; Military Intervention And Political Future” Tusiad-Bogaziçi University Foreign Policy Forum Conference, 23 February 2003, Istanbul,

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2012
 Libya, Arap Baharının Solan Yüzü, 223 pp., Ankara, Berikan, 2012, ISBN:978-975-267-620-6
2 2012
Arap Baharı ve Türkiye, 376 pp., Ankara, Berikan, 2012, ISBN:978-975-267-596-4.
3 2012
The Arab Spring in Libya, LAP LAMBERT Academic Publishing, 20.12.2012, p. 292, ISBN-13: 978-3-659-31016-4, ISBN-10: 3659310166, EAN: 9783659310164.
4 2010
Soğuk Savaş Sonrası Silahlanma, 280 pp., Ankara, Berikan Yayınevi, 2010, ISBN:978-975-267-337-3.
5 2003
Orta Doğu'daki Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü ve Türkiye, 303 pp., Ankara, Ümit Yayıncılık Ltd. Şti, 2003, ISBN:975-8572-35-0

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2013
“Tunus, Mısır ve Libya’daki İç ve Dış Dinamiklerin Arap Baharı’nın Gerçekleşmesinde Etkileri- The Effects Of Internal And External Dynamics In Tunisia, Egypt And Libya In The Arab Spring”, (Turkish), Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Journal Of Ufuk University Institute Of Social Sciences, Year: 2, No:3, Year: 2013, p. 39-63, ISSN: 2146-7676
2 2010
"NPT Dahilinde Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya Tesisi Mümkün mü?", Beykent Üniversitesi Araştırmalar Dergisi, 175-194 pp., 2010 Bahar , ISSN: 1307-6108
3 2005
İran ve Nükleer Programı”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı, Sayı:6, Yıl:3,(Aralık 2005),139-156.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2013
Iraq Crisis: Military Intervention and Political Future konferansı dahilinde "Iraq Crisis: Military Intervention and Political Future" bildiri kitapçığındaki "TUSİAD Boğaziçi University Foreign Policy Forum Conference", 8-11, 16-17 pp., İstanbul Swissotel, Şubat 2003.
2 2012
GÜVENLİK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ 18 - konferansı dahilinde "GÜVENLİK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ" bildiri kitapçığındaki "Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayi Politikaları", Basılacak pp., Ankara, Türkiye, 18-19 Ekim 2012
3 2012
Arap Baharı ve Türkiye konferansı dahilinde "Arap Baharı ve Türkiye" bildiri kitapçığındaki "İkinci Safranbolu Kongresi 21. Yüzyıl Enstitüsü", xxx pp., Safranbolu, 30-31 Mart 2012
4 2012
-  18-19 Ekim 2012 Sn. Cumhurbaşkanı desteğinde TASAM GÜVENLİK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ’ne 16.00 - 17.45 3. Oturum Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayi Politikaları konusunda bildiri sunulması.
5 2011
Soğuk Savaş sonrası Türk Dünyası konferansı dahilinde "Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Türk Dünyası Araştırmaları" bildiri kitapçığındaki "Soğuk Savaş sonrası Türk Dünyası", Genel pp., Bilkent Üniversitesi ANKARA, 24 Aralık 2011.
6 2003
Serdar ERDURMAZ, “Güvenlik Boyutunda” Kitle İmha silahları Geleceği ve Türkiye”, SAREM (Genelkurmay Başkanlığı ATASE Bşk.lığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi) Ankara,2003. (GİZLİLİK DERECELİ).

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2010
Füze Savunma Sistemi Tekliflerine Hangi Ülkelerin Katılması Bekleniyor? Türkiye ne Yapmalı? 26 Şubat 2010 http://www.turksam.org/tr/a1927.html
2 2010
Füze Savunma Sistemi Tekliflerine Hangi Ülkelerin Katılması Bekleniyor? Türkiye ne Yapmalı? 26 Şubat 2010 http://www.turksam.org/tr/a1927.html
3 2009
Serdar Erdurmaz, “SSCB’nin yıkılışından bügüne Orta Asya’da ABD-Rusya Güç Mücadelesi. Oyunda Rusya bir Hamle İleride mi?”, 2023, Mayıs 2009, Uluslararası İlişkiler Dergisi,
4 2009
Serdar Erdurmaz, “Stratejik Silahlar İndirim Anlaşması (START) 2010 Yıl Başına Kadar Yenilenecek”, 04 Haziran  2009, http://www.turksam.org/tr/a1688.html,
5 1992
Serdar Erdurmaz, “Bir NATO Üyesi olan Türkiye’nin Uyguladığı Ortadoğu Politikasına Genel Bir Bakış”, Kara Kuvvetleri Dergisi, Temmuz 1992, Sayı:96

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı (2012-...)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2008

TURKSAM Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analiz Merkezi Başkan Yardımcısı (2008).