HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ömer Ertuğrul MERAL

Ömer Ertuğrul MERAL

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Doktora : İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
Telefonu : 0342 211 80 80 - 1345
Odası : FEAS 307/B
E-Posta : ertugrul.meral@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations : https://scholar.google.com.tr/citations?user=i8XreJ8AAAAJ&hl=tr&oi=ao
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı : https://twitter.com/omerertugrul

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş.Gör.2011 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Keser A., Ö.E.Meral,  "Türk Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçağının Düşürülmesi: Uluslararası Anlaşmalar ve Hukuk Çerçevesinde Bir İnceleme", Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 1 (1), 2016 Nisan
2 2016 Meral, Ö. E. ve Keser, A. (2016). Ekonomik Göstergeler İle Dış Politika Analizi: Türkiye-Suriye İlişkileri Örneğinde Ekonomik Göstergelerin Siyasi Eylemlere Etkisi, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 22-30.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2017 -Meral, Ö. E. ve Kuyumcu, M. İ. (2017). “Almanya’nın Karadeniz Politikası”, Karadeniz Jeopolitiği, İstanbul: Beta Yayınları
2 2017 -Meral, Ö.E. (2017). “Ukrayna Krizi ve Birleşmiş Milletler”, Karadeniz Jeopolitiği, İstanbul: Beta Yayınları

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2011

“Kadınlar Gazi-Kent’e Hazırlanıyor” – SODES Projesi; Yürütücü

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2015 HKÜ, Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi; Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi (2015 - Devam)
2 2013
HKÜ, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Üye-Bölüm Koordinatörü (2013-Devam)
3 2013

HKÜ, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Tanıtım ve Farkındalık Modülü Sorumlusu (2013-2015)

4 2012

HKÜ, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Erasmus Bölüm Koordinatörü (2012-..)

5 2011
HKÜ, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Genel Sekreter (2011-2013)

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2013
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Faaliyet Başarı Ödülü (İki Kez)