Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
POLITICAL SCIENCIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

POLITICAL SCIENCIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Publications
Academic Works
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ACADEMİC WORKS
Doç. Dr. Şakir Dinçşahin

Demet Lüküslü ve Şakir Dinçşahin “Shaping Bodies Shaping Minds: Selim Sırrı Tarcan and the Origins of Modern Physical Education in Turkey,” History of Sport, 30: 3 (2013), 195-209.

Şakir Dinçşahin “A Symptomatic Analysis of the Justice and Development Party’s Populism in Turkey: The 2007 Electoral Crisis and After,” Government and Opposition, 47: 4 (2012), 618-640.

Şakir Dinçşahin ve Stephen R. Goodwin “Towards an Encompassing Perspective on Nationalisms: The Case of Jews in Turkey during Second World War, 1939-1945,” Nations and Nationalism, 17: 4 (2011), 843-62.

Şakir Dinçşahin, “Anti-Semitism in Turkey,” British Council Researcher Links Workshop, Queen Mary University-Ankara University, Ankara (18-20 Mayıs 2015).

Şakir Dinçşahin, “Competing Populisms in Turkey: The People of the Government vs. the People of the Protest,” Changing Turkey Workshop III-Bridging Divides: Rethinking Ideology in the Age of Protests, Oxford Brookes University, Oxford (15 Nisan 2014).

Şakir Dinçşahin “Transformation of Kemalist Ideology in Turkey: From State Ideology to Oppositional Ideology,” Department of Political Science and History, Panteion University, Atina (12 Mart 2014).

Şakir Dinçşahin “Competing Populisms in Turkey: The People of the Government vs. the People of the Protest,’’ Research Turkey, King’s College, London (30 Ocak 2014).

Şakir Dinçşahin “Jews in Turkey during World War Two, ’’ Jewish Community of Turkey: Past and Present, Dahan Center, Bar-Ilan University, Tel Aviv, (5 Ocak 2014). 

Şakir Dinçşahin Westmont College, Santa Barbara, California, ABD’de Türkiye tarihi ve siyaseti üzerine konferans serisi (14-18 Ekim 2013).

Şakir Dinçşahin “Geographical Importance of Turkey,’’ Metropolitan State University (Denver, USA) Fulbright Project, Istanbul, (20 Haziran 2012).

Şakir Dinçşahin ‘‘An Historical Overview of Politics in Turkey, 1908-1990,’’ ve ‘’Political Islam and Secularism in Turkey,’’ Valldosta State University Istanbul Programı, (25-26 Haziran 2012).

Şakir Dinçşahin “Where Geopolitics and Economic Development Coalesce,” 20-20 Investment Association and EastWest Institute, İstanbul (4 Ekim 2012).

Şakir Dinçşahin “Anti-Semitism in Turkey under the Rule of AKP, 2002-2012,” Public Lecture, University Chair for Ottoman and Turkish Studies, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail (21 Haziran 2012).

Şakir Dinçşahin “Jewish Minority in Turkey,” Lecture Series on Jewish History, Study Group for the History of Jews of Greece, University of Macedonia, Selanik, Yunanistan (16 Mart 2012).

Şakir Dinçşahin “Domestic Motives of Justice and Development Party’s Foreign Policy in the Mediterranean,” Marshall Forum on Transatlantic Affairs: Regional Action in Times of Global Challenges, Torino, İtalya (23-26 Haziran 2011).

Şakir Dinçşahin “The Struggle for Hegemony in Post-Kemalist Turkey, 1938-1950,” Ottomans/Turks in Conflict: New Perspectives: 1800-2010, Middle East Institute, Columbia University, New York, ABD (28-30 Nisan 2011).

Şakir Dinçşahin “Recent Political Developments in Turkey,” LSE Grimshaw International Relations Club’s Istanbul Program, İstanbul, (9 Ocak 2011) (20 Mart 2012).

Şakir Dinçşahin, State and Intellectuals in Turkey: The Life and Times of Niyazi Berkes, (London: Lexington-Rowman and Littlefield, 2015).

Şakir Dinçşahin ve Melis Ergenekan “The Development of Nationalism and Democracy in India,” YDU Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 2 (2013) sayısında yayınlanmak üzere kabul edildi.

Şakir Dinçşahin “Ahmet Emin Yalman ve Türkiye’de Liberal Düşünce,” AİBU Sosyal Bilimler Dergisi, 20. Yıl Özel Sayısı, 12: (2012), 111-135. 

Demet Lüküslü ve Şakir Dinçşahin “Selim Sırrı Tarcan ve Beden Eğitimi,” Bilgi ve Bellek, 9 (2011), 44-64.

Şakir Dinçşahin “Claire Sutherland (2012) Nationalism in the Twenty-First Century: Challenges and Responses. London: Palgrave Macmillan,” Political Studies Review, 12: 1 (2014), sayısında yayınlanmak üzere kabul edildi.

Şakir Dinçşahin “Matthew Evangelista (2011) Gender, Nationalism, and War: Conflict on the Movie Screen. Cambridge: Cambridge University Press,” Political Studies Review, 12: 1 (2014), sayısında yayınlanmak üzere kabul edildi.

Şakir Dinçşahin “Birol Yesilada and Barry Rubin (eds) (2010) Islamization of Turkey under the AKP Rule. Abingdon: Routledge,” Political Studies Review, 10: 2 (2012), 300.

Şakir Dinçşahin “Ayla Göl (2013) Turkey Facing East: Islam, Modernity and Foreign Policy. Manchester: Manchester University Press,” Political Studies Review, 13: 2 (2015), 13: 2 (2015), 314-315.

Doç. Dr. Emel Topcu

Topcu, E. (2018). FemaleLeadership in the Framework of Crises Management within the Scope of Aidt o the Syrians (An Example from Ankara), Middle East Journal of Refugee StudiesVol: 3 Number: 1, DOI: 10.12738/mejrs.2018.3.1.0007, P.41-52

Topcu, E. (2018). Göç Ülkesi Türkiye: Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye ve Almanya Karşılaştırması, Turkeywhich is Migration Country: Comparison of Turkeyand Germany Migration Policy, TESAM II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ “QUA VADİS TÜRKİYE?” “Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye’nin Gelecekteki Konumu” Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1. Baskı, Ocak, viii + 233 sh. P:63-94

Topcu, E. Kurtulmuş, S. (2016) “Suriyeli Kadınların Türkiye’ye Göç ile Aile içindeki ve Toplumdaki Konum değişimi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Bildiri Kitabı, ed. Paksoy, M vd, Kilis Aralık Üniversitesi Matbaası, Kilis, P.54-63

Topcu, E. Kurtulmuş, S. (2016) “SolidaritywithSyrianImmigrantswiththePower of IslamicBeliefsandVolunteerism”, in Turkish Migration 2016 SelectedPapers, compiledby: Eroglu,.Cohen, D.J. H. Sirkeci, I.TransnatıonalPressLondon, UK, P.139-145, http://www.tplondon.com/turkmig2016

Topcu, E. (2017). The Changing Situation of Syrian Women in the Family and the Society Through the Solidarity Between Turkish and Syrian Women, in:Faris,W. Kamaruzaman, K.O.Abdullah, F. Muslim Women’s Contributions to Society, CentreforMuslim World Affairs International İslamicUniversityISBN 978-967-2041-10-8Malaysiap.295-326

Topcu, E. (2017), Suriye Ayaklanmasına 15 Temmuz Penceresinden Bakmak, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of TurkishSocialSciencesResearch, Ekim, Cilt 2, Sayı 2, Hassan Kalyoncu Üniversitesi. P. 12-26

Topcu, E. (2018).Göç Ülkesi Türkiye: Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye ve Almanya Karşılaştırması, Turkeywhich is Migration Country: Comparison of Turkeyand Germany Migration Policy, TESAM II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ “QUA VADİS TÜRKİYE?” “Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye’nin Gelecekteki Konumu” Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1. Baskı, Ocak, viii + 233 S:63-94

Topcu, E. (2017). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitime Kazandırılma Süreci, Geçici Eğitim Merkezleri (GEM), Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, (der. Taştan C. Kavuncu A.), Polis Akademisi, 30. Araştırma İnceleme, 15.. ISBN: 978-605-4619-59-7,  P. 11-26

Doç. Dr. Serdar Erdurmaz

“Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of Turkey’s “Zero Problem” Foreign Policy”, Journal of  Game Theory (Vol.1, No.5, p. 48-58, December 2012), Doi: 10.5923/j.jgt.20120105,05.

"Turkey’s Nuclear Energy Program: End of Energy Dependence on Russia and Iran?", Rusça, Center for Energy Security Studies Journal (CENESS) , No. 2 (3), P. 32-27,

“Prospects for Nuclear Power in the Middle East after Fukushima and the Arab Spring. Challenges and Opportunities for Russia”, Center for Energy and Security Studies Journal (CENESS).

 Libya, Arap Baharının Solan Yüzü, 223 pp., Ankara, Berikan, 2012, ISBN:978-975-267-620-6

Arap Baharı ve Türkiye, 376 pp., Ankara, Berikan, 2012, ISBN:978-975-267-596-4.

The Arab Spring in Libya, LAP LAMBERT Academic Publishing, 20.12.2012, p. 292, ISBN-13: 978-3-659-31016-4, ISBN-10: 3659310166, EAN: 9783659310164.

Soğuk Savaş Sonrası Silahlanma, 280 pp., Ankara, Berikan Yayınevi, 2010, ISBN:978-975-267-337-3.

“Tunus, Mısır ve Libya’daki İç ve Dış Dinamiklerin Arap Baharı’nın Gerçekleşmesinde Etkileri- The Effects Of Internal And External Dynamics In Tunisia, Egypt And Libya In The Arab Spring”, (Turkish), Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Journal Of Ufuk University Institute Of Social Sciences, Year: 2, No:3, Year: 2013, p. 39-63, ISSN: 2146-7676

"NPT Dahilinde Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya Tesisi Mümkün mü?", Beykent Üniversitesi Araştırmalar Dergisi, 175-194 pp., 2010 Bahar , ISSN: 1307-6108

Iraq Crisis: Military Intervention and Political Future konferansı dahilinde "Iraq Crisis: Military Intervention and Political Future" bildiri kitapçığındaki "TUSİAD Boğaziçi University Foreign Policy Forum Conference", 8-11, 16-17 pp., İstanbul Swissotel, Şubat 2003.

GÜVENLİK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ 18 - konferansı dahilinde "GÜVENLİK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ" bildiri kitapçığındaki "Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayi Politikaları", Basılacak pp., Ankara, Türkiye, 18-19 Ekim 2012

Arap Baharı ve Türkiye konferansı dahilinde "Arap Baharı ve Türkiye" bildiri kitapçığındaki "İkinci Safranbolu Kongresi 21. Yüzyıl Enstitüsü", xxx pp., Safranbolu, 30-31 Mart 2012

Soğuk Savaş sonrası Türk Dünyası konferansı dahilinde "Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Türk Dünyası Araştırmaları" bildiri kitapçığındaki "Soğuk Savaş sonrası Türk Dünyası", Genel pp., Bilkent Üniversitesi ANKARA, 24 Aralık 2011.

Doç. Dr. Kieran Uchehara


'‘Ahmet Davutoğlu’s Diplomacy and Turkey’s Growing Interest in Africa’, Istanbul, Turkey, October 2013.

‘France-Afrique Model: A Declining Relationship’, Journal of Administrative Sciences, Turkey, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Volume 12, Number 23, February 2014, ISSN-1304-5318, E-ISSN: 2147-9771.

‘Modern Technologies as a Sustainable Solution to the Drought in Africa: A Case of the Horn of Africa’, Journal of Global Strategic Managment (JGSM), Volume 7, Number 1, June 2013, Istanbul, Turkey.

‘The African Union (AU) and Democracy Promotion in Africa: Prospects and Limitations’, Istanbul Commerce University, Uskudar, Istanbul, Turkey, Volume 10, Number 19, Spring, 2011, ISSN: 1303-5495.

‘Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s Mideast and African Tour: Putting Turkey on the Map’, Turkish Review, Volume 1, Issue 6, October-December 2011, Istanbul, Turkey.

‘Economic Cooperation and Scholarships to African Countries: The Case of Turkish Government Scholarships for African Countries’, Istanbul Commerce University, Uskudar, Istanbul, Turkey, Volume 9, Issue 17, Spring, 2010, ISSN: 1303-5495.

‘Democratic Change from Within: The African Union and the Promotion of Democracy in the Sub-Saharan Africa’, Istanbul Commerce University, Uskudar, Istanbul, Turkey, 04/05/2010.

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Ulusoy


Minority Group Strategies and Endogenous Institutional Change: Kurdish Parties and Voters in Turkey's 2007 Referendum, Nationalism and Ethnic Politics, Volume 18, No 4, 2012. (With Dr. Barry Levitt).

Migration and Crime Relationship: Turkey’s Case, Istanbul Sabahattin Zaim University Journal of Social Sciences (ISZU Sosyal Bilimler Dergisi), 2012.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Keser


Keser, Ahmet, 2012, “Politika Transferi ve Türk Kamu Yönetiminde Etik”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 4, s.:25-50.
 
Keser, Ahmet, 2012, “Policy Transfer and Ethics in Turkish Public Administration”, TODAİE’s Review of Public Administration, Cilt 6, Sayı 4, s.:35-68.
 
Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2015), “Etik Sorun Ölçeği Geliştirme Çalışması: Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Nobel Medicus,, Cilt:11, Sayı:1, s.:55-63.

Keser, A., (2016). “Labor Pains of the Final Gains: Glocal Integrated Governance at All Levels of Multi-Polar Games / Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Küreyerel Bütünleşik Yönetişim”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 13082140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY
 
Gazibey, Yavuz; Keser, Ahmet ve Gökmen Yunus, (2014), “Türkiye’de İllerin Sürdürülebilirlik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi”, AÜSBF Dergisi, Cilt:69, No:3, s:511–541.
 
Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2014), “From Soranus of Ephesus to Virginia Apgar: An Overview to The Characteristics of Newborn Through Policy Transfer Approach”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics, Cilt:22, Sayı:3, s.: 89-97.
 
Kurt, Engin; Keser, Ahmet, (2014), “Tıp Etiğine İlişkin Sorunlarda Eğitim, Kültür, Etik Etkileşimi Bir Kamu Hastanesi Tıp Fakültesi Örneği”, Turkish Studies, Cilt:9, Sayı:11, s.395–406.

Keser, Ahmet; Gökmen, Yunus ve Türen, Ufuk, (2015), “The Impacts of National Culture on Fatal Occupational Injuries”, Turkish Studies, Vol.10/6, s.:567-588.

Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Ataç, Adnan, (2013), “The Contribution of German Lecturers to Turkish University Reform and Medical Education, During the University Reform of 1933”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:2661-2670.
 
Ataç, Adnan; Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2013), “From mekteb-i tıbbiye-i adliye-i şahane to present day, an overview to pharmaceutics education”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:1259-1264. 

Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2012), “Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s.:17-42.

Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (10-13 Haziran 2015), “Tarihsel Süreçte Biyolojik Savaş Ajanlarının Kullanımı”, IX.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Bildiriler Kitabı, İnönü ve Çukurova Üniversiteleri, Malatya.

Dr. Üye. Murat Aslan


Murat Aslan and Mehmet Nesip Öğün (2014), “Change in Conceptualization of Power”, Istanbul Gelişim University Journal of Social Sciences, Cilt 1, Issue 2, ISSN.2148-4287, e-ISSN:2148- 7189, pp. 87-113.

Murat Aslan and Mehmet Nesip Öğün (2013), “Theory and Practice of State Building in the Middle East: A Constitutional Perspective on Iraq and Afghanistan”, Journal of Applied Security Research, ISSN: 1936-1610, Vol.8, Issue 3, pp.374-403.

Murat Aslan, Merve Seren and Murat Yeşiltaş, “Turkey’s National Security Architecture post April 16 Referendum: Consolidating the Pillars”, SETA Perspective, Vol. 26 (April 2017).

Murat Aslan and Murat Yeşiltaş, “The Road To July 15 in the Turkish Armed Forces And Combat Effectiveness in its Aftermath”, SETA Analysis, No: 37 (July 2017).

Murat Aslan and Merve Seren, “Turkey’s Domestic Surveillance Balloons vs. the US Persistent Threat Detection System”, available at http://thenewturkey.org/turkeys-
domestic-surveillance-balloons-vs-the-us-persistent-threat-detection-system/
, dated May 12, 2017.

Murat Aslan, “Stratejik İstihbarat ve Güvenlik”, Insight Turkey, Book Review, Volume 19, No. 2 (Spring 2017).