Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Doç. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
Doç. Dr. Emel TOPÇU
Prof. Dr. Zehra ÖNDER
Doç. Dr. Ali Serdar ERDURMAZ
Doç. Dr. Kieran E. UCHEHARA
Doç. Dr. İdris DEMİR (YARI ZAMANLI)
Dr. Öğ. Üyesi Bilal ÇIPLAK
Dr. Öğ. Üyesi Ahmet KESER
Yrd. Doç. Dr. Murat ASLAN
Dr. Öğ. Üyesi Yaman KEPENÇ
Öğretim Görevlisi Mehmet ÇETİN
Araştırma Görevlisi Ömer Ertuğrul MERAL
Araştırma Görevlisi Büşra ÖZTEKİN
Araştırma Görevlisi M. İhsan KUYUMCU
Dr. Öğ. Üyesi Ahmet KESER

Akademik Geçmiş
Lisans : Kara Harp Okulu
Yüksek Lisans : Yeditepe Üniversitesi
Doktora : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

Telefonu :
Odası :
E-Posta : ahmet.keser@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Ahmet KESER
Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   SSCI-AHCI Dergiler:
-     Keser, Ahmet, 2012, “Politika Transferi ve Türk Kamu Yönetiminde Etik”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 4, s.:25-50.
 
-     Keser, Ahmet, 2012, “Policy Transfer and Ethics in Turkish Public Administration”, TODAİE’s Review of Public Administration, Cilt 6, Sayı 4, s.:35-68.
 
-     Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2015), “Etik Sorun Ölçeği Geliştirme Çalışması: Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Nobel Medicus,, Cilt:11, Sayı:1, s.:55-63.
 
Uluslararası Bir İndekste Taranan (SSCI, SCI, AHCI hariç)  Hakemli Dergiler:

- Keser, A., (2016). “Labor Pains of the Final Gains: Glocal Integrated Governance at All Levels of Multi-Polar Games / Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Küreyerel Bütünleşik Yönetişim”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 13082140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY
 
-     Gazibey, Yavuz; Keser, Ahmet ve Gökmen Yunus, (2014), “Türkiye’de İllerin Sürdürülebilirlik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi”, AÜSBF Dergisi, Cilt:69, No:3, s:511–541.
 
-     Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2014), “From Soranus of Ephesus to Virginia Apgar: An Overview to The Characteristics of Newborn Through Policy Transfer Approach”, Türkiye Klinikleri J Med Ethics, Cilt:22, Sayı:3, s.: 89-97.
 
-     Kurt, Engin; Keser, Ahmet, (2014), “Tıp Etiğine İlişkin Sorunlarda Eğitim, Kültür, Etik Etkileşimi Bir Kamu Hastanesi Tıp Fakültesi Örneği”, Turkish Studies, Cilt:9, Sayı:11, s.395–406.
 
-     Keser, Ahmet; Gökmen, Yunus ve Türen, Ufuk, (2015), “The Impacts of National Culture on Fatal Occupational Injuries”, Turkish Studies, Vol.10/6, s.:567-588.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1   -     Kurt, Engin; Keser, Ahmet ve Ataç, Adnan, (2013), “The Contribution of German Lecturers to Turkish University Reform and Medical Education, During the University Reform of 1933”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:2661-2670.
 
-     Ataç, Adnan; Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (2013), “From mekteb-i tıbbiye-i adliye-i şahane to present day, an overview to pharmaceutics education”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.:106, pp.:1259-1264. 
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   -     Keser, Ahmet ve Gökmen, Yunus, (2012), “Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, s.:17-42.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1   -     Kurt, Engin ve Keser, Ahmet, (10-13 Haziran 2015), “Tarihsel Süreçte Biyolojik Savaş Ajanlarının Kullanımı”, IX.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Bildiriler Kitabı, İnönü ve Çukurova Üniversiteleri, Malatya.
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2016-02-10 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
2   -       TSK’de Orta ve Üst Düzey Yöneticilik, 1991–2009
-       Endüstri AD Başkanı, Kara Harp Okulu Dekanlığı, Sistem Mühendisliği Bölümü, 2009–2011
-       Üretim Yönetimi ve Pazarlama AD Başkanı, Kara Harp Okulu Dekanlığı, İşletme Bölümü, 2011–2013
HAD Şube Müdürü, Gnkur.Bşk.lığı (İHA projeleri, uçuş ve planlarından sorumlu şube), 2013-2014 
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı 2016
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1   -     AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Hizmet Şeref Ödülü.
 
-     KFOR (Kosovo Force) Priştine-Kosova, Hizmet Madalyası.
 
-     UN Training Center- Hammelburg- Almanya, Misafir Öğretim Elemanı (Guest Instructor) Appreciation Letter.
 
Eğitim ve Öğretim Başarı Ödülü, Org.Yaşar BÜYÜKANIT.